PowerChord: ניהול והפצה מקומית מרכזית של לידים עבור מותגים המופצים על ידי סוחרים

ככל שהמותגים גדולים יותר, כך מופיעים יותר חלקים נעים. למותגים הנמכרים דרך רשת של סוחרים מקומיים יש קבוצה מורכבת עוד יותר של יעדים עסקיים, סדרי עדיפויות וחוויות מקוונות שיש לקחת בחשבון - מנקודת המבט של המותג ועד לרמה המקומית. מותגים רוצים לגלות ולרכוש בקלות. סוחרים רוצים לידים חדשים, יותר תעבורת רגל והגדלת המכירות. לקוחות רוצים חווית איסוף ורכישה ללא חיכוכים של מידע - והם רוצים זאת במהירות.