בנה הצעות ממותגות יפות כמו האתר שלך

לאחרונה קיבלנו מחדש הצעה וחוזה מחברה שיש לה מיתוג ללא דופי. המסמכים היו אסון. הגבולות התרחבו מעבר להגדרות המדפסת שלנו, הוא הגיע בשני חלקים (שתי עבודות הדפסה, שתי חתימות) והייתי צריך להדפיס, לחתום, לסרוק ולשלוח בדוא"ל את ההצעה החתומה. גרוע מכך, ההצעה הייתה קשה לקריאה ונכתבה נורא, ודרשה ממני להפעיל מעקב, לערוך וללכת קדימה ואחורה.