משווקים: מכירים בהתנהגויות אלה במרכז הקנייה הבריטית

ראית מה עשיתי שם? המערב התיכון הזה השתמש בכתיב הבריטי של התנהגות ולא התנהגות. רק רציתי להוכיח לכולם עד כמה אני עולמית ... או לא. למעשה מעולם לא הייתי בבריטניה למרות המורשת הסקוטית והבריטית מצד אמי במשפחה. (רואים את זה? עשיתי את זה שוב!) אוקי, הומור בצד (אהה!), זה מידע נהדר שנתפס על ידי CM ברנד. אני באמת מאמין שזהו