CISPA לא מת

בכל פעם שאתה רואה הצעת חוק עובדת דרך הסנאט והקונגרס שמאחוריה יש יותר מחצי מיליארד דולר מלוביסטים ארגוניים, אתה כנראה צריך לבחון את זה מקרוב כאזרח. כפי שנכתב, CISPA לא יגן עלינו מפני איומי סייבר, אך הוא יפר את זכותנו לתיקון הרביעי לפרטיות. זה מאפשר לממשלה לרגל אחריך ללא צו. זה עושה את זה כך שאתה אפילו לא יכול למצוא