Reach7: הפעל קהלים רב לשוניים ברשתות החברתיות

Reach7 רוצה להקל על אנשים פרטיים ועסקים להרחיב את הטווח החברתי שלהם ברחבי העולם. באמצעות Reach7 משתמשים מזדהים ומעורבים את הקהל הרלוונטי ביותר ברשתות החברתיות בקלות וביעילות. הפלטפורמה שלהם מסייעת למשתמשים לבנות קהל רלוונטי בשוק המקומי שלהם או לעבוד ביעילות בכדי ליצור קשר עם שוק עולמי. עסקים או אנשים פרטיים יכולים למקם ציוצים בלמעלה מ -80 מהשפות המדוברות בעולם. 90% מהתרגומים הושלמו