Smartling: שירותי תרגום, שיתוף פעולה ותוכנות אוטומציה לתהליכים

אם המסחר מונע על ידי מילים, המסחר העולמי מונע על ידי תרגום. כפתורים, עגלות קניות והעתק רומנטיקה. יש לתרגם אתרים, מיילים וטפסים לשפות שונות על מנת שמותג יגיע לגלובלי ויגיע לקהלים חדשים. זה לוקח צוותי אנשים שמנהלים בקפידה כל ערוץ הפצה לתוכן מקור; ועלות זו אוסרת על צוותים לטפל בכל שפה נתמכת. הזן: Smartling, מערכת ניהול תרגום וספקית שירותי שפה המעצימה