עונש תוכן כפול: המיתוס, המציאות והייעוץ שלי

כבר למעלה מעשור שגוגל נלחמת במיתוס העונש הכפול של התוכן. מכיוון שאני עדיין ממשיך להעלות שאלות בנושא, חשבתי שכדאי לדון כאן. ראשית, נדון במילה: מהו תוכן כפול? תוכן משוכפל מתייחס בדרך כלל לגושי תוכן מהותיים בתוך או בין תחומים שתואמים לחלוטין לתוכן אחר או דומים במידה ניכרת. בעיקר, זה לא מטעה במקור. גוגל, הימנע משכפול