השלב הראשון בעסקים חברתיים: גילוי

לאחרונה סיימתי לקרוא (בפעם השנייה) את הספר הנהדר "עסקים חברתיים בעיצוב: אסטרטגיות מדיה חברתית טרנספורמטיביות עבור החברה המחוברת" מאת דיון הינקליפה ופיטר קים. השאלה שאני שומע לעתים קרובות היא "מאיפה נתחיל?" התשובה הקצרה היא שכדאי להתחיל בהתחלה, אבל איך שאנחנו מגדירים את ההתחלה הוא כנראה השלב הקריטי ביותר. כיצד ארגון ממשיך לשלב שיתופי פעולה חברתיים ותפיסות עסקיות חברתיות