GROU.PS: הקמת רשת חברתית משלך

עדכון: נראה כי דיווחים משמעותיים על בעיות דווחו עבור GROU.PS. תודה לאחד מהקוראים שלנו שהביא לתשומת ליבי. אם אתה מעוניין להשיק רשת חברתית נישה משלך עבור לקוחות או קהילה ספציפית, האפשרויות שלך הן להוציא הרבה כסף על פיתוח או שתוכל להשתמש בכל מספר פלטפורמות רשתות חברתיות שכבר קיימות בשוק. אתה יכול להוריד ולהתקין פתוח