Serchen: אתר הדירוגים והביקורות של אפליקציות הענן שלך

שוק Serchen משרת מעל 10,000 ספקים ומיליוני קונים מדי שנה. מטרתם היא לייצר מאגר נהדר של דירוגים וביקורות שיחבר בין קונים ומוכרים לשירותי הענן והתוכנות הטובים ביותר בקטגוריות IaaS, PaaS ו- SaaS. IaaS - תשתית כשירות הוא מודל אספקה ​​בו ארגון מפקח את הציוד המשמש לתמיכה בפעולות, כולל אחסון, חומרה, שרתים ורכיבי רשת. נותן השירות