InPowered: קדם תוכן מהימן מצד שלישי

כשמשווקי תוכן כותבים תוכן משלהם באתרים משלהם, תמיד יש נושא האמון. כמובן שאתה הולך לקדם את המותג, המוצרים והשירותים שלך כטובים ביותר. לחלופין, כאשר אתרים מהימנים של צד שלישי כותבים על המותג, המוצר והשירות שלך - תוכן זה מהימן באופן טבעי יותר מכיוון שלמחבר אין אינטרס כלכלי בחברה (אני מקווה). המחבר כותב את התוכן כסקירה כנה ומציב את התוכן שלהם