ראשי תיבות של ACoS

ACoS

ACoS הוא ראשי התיבות של עלות מכירה של פרסום.

מדד המשמש למדידת הביצועים של מסע פרסום של מוצרים ממומנים באמזון. ACoS מציין את היחס בין הוצאות פרסום למכירות ממוקדות ומחושב לפי הנוסחה הזו: ACoS = הוצאות פרסום ÷ מכירות.