ACV ראשי תיבות

ACV

ACV הוא ראשי התיבות של ערך לקוח ממוצע.

שמירה ומכירה של לקוח נוכחי היא תמיד זולה יותר מאשר לזכות באמון של לקוח חדש. לאורך זמן, חברות עוקבות אחר כמות ההכנסה הממוצעת ללקוח שהן מקבלות ומחפשות להגדיל את זה. נציגי חשבונות מקבלים תגמול על סמך יכולתם להגדיל את ה-ACV.