AE ראשי תיבות

AE

AE הוא ראשי התיבות של הנהלת חשבון.

זהו חבר צוות מכירות שסוגר עסקאות עם הזדמנויות מוסמכות למכירות. הם באופן כללי חבר צוות החשבון המיועד כאיש המכירות המוביל עבור אותו חשבון.