ראשי תיבות של AIDA

AIDA

AIDA הוא ראשי התיבות של תשומת לב, עניין, רצון, פעולה.

זוהי שיטת הנעה שנועדה להניע אנשים לקנות על ידי השגת תשומת הלב, העניין, הרצון שלהם במוצר ולאחר מכן השראה שלהם לפעולה. AIDA היא גישה יעילה לפרסום בשיחות קרות ובתגובה ישירה.