ראשי תיבות של API

API

API הוא ראשי התיבות של ממשק תכנות יישומים.

אמצעי למערכות שונות לבקש, לשדר ולצרוך נתונים זו מזו. בדיוק כפי שדפדפן מבצע בקשת HTTP ומחזיר HTML, ממשקי API מתבקשים עם בקשת HTTP ובדרך כלל מחזירים XML או JSON.