ראשי תיבות של ARPA

נבל

ARPA הוא ראשי התיבות של הכנסה ממוצעת לחשבון.

זהו נתון המשלב את הסכום הממוצע של ההכנסה החודשית בכל החשבונות, הידוע גם בשם MRR.