ASIN Acronyms

ASIN

ASIN הוא ראשי התיבות של מספר זיהוי סטנדרטי של אמזון.

מזהה ייחודי של 10 אותיות ו/או מספרים למוצר שהוקצה על ידי Amazon.com לזיהוי מוצר באתר המסחר האלקטרוני שלהם. עבור ספרים, ה-ASIN הוא ה-ISBN.