ראשי תיבות של BDR

BDR

BDR הוא ראשי התיבות של נציג פיתוח עסקי.

תפקיד מכיר מיוחד ברמה הבכירה האחראי על פיתוח קשרים עסקיים חדשים, שותפים והזדמנויות.