ראשי תיבות של CAN-SPAM

CAN-SPAM

CAN-SPAM הוא ראשי התיבות של שליטה בתקיפה של פורנוגרפיה ושיווק לא מבוקש.

זהו החוק האמריקאי שעבר בשנת 2003, האוסר על עסקים לשלוח דוא"ל ללא רשות. עליך לכלול אפשרות ביטול הרשמה בכל המיילים ואין להוסיף לה שמות ללא רשות מפורשת.