ראשי תיבות של CCPA

CCPA

CCPA הוא ראשי התיבות של חוק פרטיות הצרכן בקליפורניה.

חוק מדינה שנועד לשפר את זכויות הפרטיות והגנת הצרכן עבור תושבי קליפורניה, ארצות הברית.