ראשי תיבות של CIO

CIO

CIO הם ראשי התיבות של מנהל מידע ראשי.

תפקיד בדרג ניהולי בחברה שעיסוקה מתמקד בניהול, יישום וחזון של שימוש בטכנולוגיה בתוך ארגון. אחריות זו מכונה לפעמים CTO..