ראשי תיבות של CISO

CISO

CISO הוא ראשי התיבות של מנהל מערכות מידע קצין ביטחון.

מנהל בדרג בכיר בארגון האחראי על ביסוס ותחזוקת החזון, האסטרטגיה והתוכנית הארגונית כדי להבטיח שנכסי מידע וטכנולוגיות מוגנים כראוי.