ראשי תיבות של CLM

CLM

CLM הם ראשי התיבות של ניהול מחזור חיי חוזה.

ניהול פרואקטיבי ושיטתי של חוזה מתחילתו ועד להענקה, ציות וחידוש. יישום CLM יכול להוביל לשיפורים משמעותיים בחיסכון בעלויות וביעילות.