ראשי תיבות של CLTV

CLTV

CLTV הוא ראשי התיבות של ערך חיי הלקוח.

תחזית המחברת את הרווח הנקי לכל מערכת יחסי מחזור החיים של לקוח. ידוע גם בשם CLV.