ראשי תיבות של CLV

קלב

CLV הוא ראשי התיבות של ערך חיי הלקוח.

תחזית המחברת את הרווח הנקי לכל מערכת יחסי מחזור החיים של לקוח.