ראשי תיבות של CMYK

CMYK

CMYK הוא ראשי התיבות של ציאן, מגנטה, צהוב ומפתח.

מודל צבע חיסור, המבוסס על מודל הצבע CMY, המשמש בהדפסה צבעונית. CMYK מתייחס לארבע לוחות הדיו המשמשים בהדפסה צבעונית כלשהי: ציאן, מגנטה, צהוב ומפתח.