ראשי תיבות של CNN

CNN

CNN הוא ראשי התיבות של רשת עצבית מתפתלת.

סוג של רשת עצבית עמוקה המשמשת לעתים קרובות למשימות ראייה ממוחשבת.