ראשי תיבות של רו"ח

רו"ח

CPA הוא ראשי התיבות של עלות לרכישה.

עלות לרכישה היא מדד שיווקי שמודד את העלות המצרפית לרכישת לקוח משלם אחד ברמת מסע הפרסום או הערוץ. מחיר לרכישה הוא מדד חיוני להצלחה שיווקית, המובדל בדרך כלל מהעלות של רכישת לקוח (CAC) על ידי היישום המפורט שלו.

מקור: Bigcommerce