ראשי תיבות של רו"ח

רו"ח

CPA הוא ראשי התיבות של עלות לכל פעולה.

עלות לפעולה היא מודל מדידה ותמחור של פרסום מקוון המתייחס לפעולה שצוינה, למשל, מכירה, קליק או שליחת טופס. לפעמים זה מתפרש לא נכון בסביבות שיווקיות כעלות לרכישה, וזה מדד אחר.