ראשי תיבות של CPL

CPL

CPL הוא ראשי התיבות של עלות למוביל.

CPL לוקח בחשבון את כל העלויות הכרוכות ביצירת ליד. כולל הוצאות פרסום, יצירת בטחונות, עמלות אירוח אתרים ועלויות שונות אחרות, למשל.