CPQ Acronyms

CPQ

CPQ הוא ראשי התיבות של הגדר הצעת מחיר.

תוכנת תצורה, הצעת מחיר היא מונח המשמש בתעשיית העסק לעסקים (B2B) לתיאור מערכות תוכנה המסייעות למוכרים לצטט מוצרים מורכבים וניתנים להגדרה.