ראשי תיבות של CRR

CRR

CRR הוא ראשי התיבות של שיעור שימור לקוחות.

אחוז הלקוחות שאתה שומר ביחס למספר שהיה לך בתחילת התקופה (לא סופר לקוחות חדשים).