ראשי תיבות של CSS

CSS

CSS הוא ראשי התיבות של גיליונות סגנון מדורג.

מתודולוגיה לאחסון ויישום הצגת מסמך שנכתב בשפת סימון כגון HTML באמצעות דפדפן. CSS היא אבן יסוד של ה-World Wide Web, לצד HTML ו-JavaScript