ראשי תיבות של CSV

CSV

CSV הוא ראשי התיבות של ערכים מופרדים בפסיק.

פורמט קובץ נפוץ המשמש לייצוא ויבוא נתונים בתוך מערכות. כפי שהשם מרמז, קובצי CSV משתמשים בפסיקים כדי להפריד בין ערכים בנתונים.