ראשי תיבות של CTOR

CTOR

CTOR הוא ראשי התיבות של שיעור לחץ לפתיחה.

שיעור לחיצה לפתיחה הוא מספר הקליקים מתוך מספר הודעות הדוא"ל שנפתחו במקום מספר הדוא"ל שנמסר. מדד זה מספק משוב על האופן שבו העיצוב וההודעות הדהדו את הקהל שלך, מכיוון שהקליקים האלה הם רק מאנשים שצפו בפועל בדוא"ל שלך.