ראשי תיבות של CWV

CWV

CWV הוא ראשי התיבות של ויטאלים ליבתיים ברשת.

מערך המדדים האמיתיים של גוגל, ממוקדי המשתמש, המכמתים היבטים מרכזיים של חווית המשתמש.