ראשי תיבות של DNS

DNS

DNS הוא ראשי התיבות של מערכת Domain Name.

מערכת שמות היררכית ומבוזרת המשמשת לזיהוי מחשבים, שירותים ומשאבים אחרים שניתן להגיע אליהם דרך האינטרנט או רשתות פרוטוקול אינטרנט אחרות. רשומות המשאבים הכלולות ב-DNS מקשרות שמות תחום עם צורות מידע אחרות.