DOOH ראשי תיבות

דו

DOOH הם ראשי התיבות של דיגיטלי מחוץ לבית.

פרסום דיגיטלי חוץ-ביתי הוא תת-קטע של פרסום חוץ-ביתי (DOOH) שבו פרסום חוצות, מדיה חיצונית ומדיה חוץ-ביתית מחוברים דיגיטלית וזמינים לפלטפורמות פרסום כדי להגיע לקהלים שאינם נמצאים הבית. פרסום DOOH כולל שלטי חוצות דיגיטליים, מודעות תצוגה ופוסטרים דיגיטליים הנראים כאשר אדם נמצא מחוץ לביתו ועושה פעילויות הרלוונטיות בדרך כלל לפרסומת. הוא כולל גם שוק חדש, Audio Out-Of-Home (AOOH).