ראשי תיבות של DTC

DTC

DTC הוא ראשי התיבות של ישירות לצרכן.

המודל העסקי של מכירת מוצרים ישירות ללקוחות ובכך לעקוף כל קמעונאי צד שלישי, סיטונאים או כל משווק אחר.