ראשי תיבות של DXP

DXP

DXP הוא ראשי התיבות של פלטפורמת חוויה דיגיטלית.

קבוצה משולבת של טכנולוגיות ליבה התומכות בהרכב, ניהול, אספקה ​​ואופטימיזציה של חוויות דיגיטליות בקונטקסט.

מקור: גרטנר