ראשי תיבות של EDI

EDI

EDI הוא ראשי התיבות של מחלף נתונים אלקטרוני.

מערכת או שיטה להחלפת מסמכים עסקיים עם שותפי מסחר. אלה יכולים להיות הספקים, הלקוחות, הספקים שלך, 3PLs או חיבורי שרשרת אספקה ​​אחרים.