ראשי תיבות של ER

ER

ER הוא ראשי התיבות של החלטת ישות.

תהליך הקביעה מתי הפניות לישויות בעולם האמיתי הן שוות (אותה ישות) או לא שוות ערך (ישויות שונות). במילים אחרות, זהו תהליך של זיהוי וקישור של מספר רשומות לאותה ישות כאשר הרשומות מתוארות בצורה שונה ולהיפך.