ראשי תיבות של ESM

ESM

ESM הוא ראשי התיבות של שיווק חתימות בדוא"ל.

הכללת חתימות אימייל ממותגות באופן עקבי בכל ארגון, בדרך כלל עם קריאה לפעולה משובצת וניתנת למעקב לבניית מודעות והגברת המרות מסע הפרסום באמצעות אימיילים 1:1 הנשלחים מתוך ארגון.