ראשי תיבות של ETL

ETL

ETL הם ראשי התיבות של חלץ, הפוך וטען.

פלטפורמה שבה פעילויות נתונים משולבות כדי לאחזר נתונים ממערכת אחת, להפוך או להמיר אותם לפי הצורך, ולהציב אותם למערכת אחרת. תהליכי ETL ניתנים לביצוע באופן פרוגרמטי, אך לרוב הם מושארים לפלטפורמת צד שלישי שבה ניתן להפעיל או לתזמן את התהליכים.