ראשי תיבות של GDPR

GDPR

GDPR הוא ראשי התיבות של ומרגולצית הנתונים הכללית.

תקנה בנושא הגנת מידע ופרטיות באיחוד האירופי ובאזור הכלכלי האירופי. זה גם מתייחס להעברת נתונים אישיים מחוץ לאזור האיחוד האירופי וה-EEA.