ראשי תיבות של ICP

ICP

ICP הוא ראשי התיבות של פרופיל לקוחות אידיאלי.

מחווה הקשורה ללקוחות היקרים ביותר של החברה המשמשים לזיהוי לקוחות פוטנציאליים חדשים. במכירות ושיווק B2B, זה יכול להיות נתוני מיקום, פירמוגרפיה, התנהגות, תרבות ונתוני מערכת. במכירות ושיווק B2C, זה יכול להיות מיקום, דמוגרפיה, התנהגות, תרבות ונתונים אחרים.