ISBN Acronyms

ISBN

ISBN הוא ראשי התיבות של מספר ספרי תקן בינלאומי.

ISBN הוא מספר ספר סטנדרטי בינלאומי. מספרי ISBN היו באורך של 10 ספרות עד סוף דצמבר 2006, אך מאז 1 בינואר 2007 הם מורכבים כעת מ-13 ספרות. מספרי ISBN מחושבים באמצעות נוסחה מתמטית ספציפית וכוללים ספרת ביקורת כדי לאמת את המספר.

מקור: ISBN הבינלאומי