ראשי תיבות של ISP

ספק שירותי אינטרנט

ISP הם ראשי התיבות של ספק אינטרנט.

ספק גישה לאינטרנט שעשוי לספק גם שירותי דואר אלקטרוני לצרכן או לעסק.