ראשי תיבות של LACSLink

LACSLink

LACSLink הוא ראשי התיבות של קישור מערכת המרת כתובות שניתן לאתר.

מערך נתונים מאובטח של כתובות שהומרו, וכולל שינוי כתובות בסגנון כפרי לכתובות בסגנון עיר. זה גם ממיר כתובות קיימות ששמותיהם שונה או ממוספרים מחדש. LACSLink היא שיטה אוטומטית להשגת כתובות חדשות עבור עיריות מקומיות שהטמיעו מערכת חירום 911

מקור: מָלִסָה